TU Formel VI  เข้าร่วมการแข่งขัน TSAE Auto Challenge 2014 Student Formula

 

การแข่งขัน TSAE Auto Challenge 2014 Student Formula เป็นการแข่งขันออกแบบ สร้าง และ แข่งรถ ในระดับอุดมศึกษา เพื่อคัดผู้ชนะเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันที่ประเทศญี่ปุ่น การแข่งขันในปีนี้จัดขึ้นที่ สนามทดสอบรถยนต์ ไทยบริจสโตน จังหวัดสระบุรี ในวันที่ 14-16 พฤศจิกายน 2557 การแข่งขันนี้ มีการให้คะแนนเพื่อหาผู้ชนะในด้านต่างๆ ได้แก่ Design, Cost, Presentation, Acceleration, Skidpad, Autocross, Endurance, Fuel Economy และ Overall Score ซึ่งปีนี้มีทีมสมัครเข้าแข่ง 31 ทีม จากสถาบันการศึกษาชั้นนำทั่วประเทศ
 
หลังจากว่างเว้นไปหนึ่งปี เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงระบบการทำงาน โดยให้กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมนึกศึกษาที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงงานทางวิศวกรรมเครื่องกล  ปีนี้ทีม TU Formel VI  มีนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล เป็นแกนนำ โดยมี อ.ชัยพงศ์ ลิมปานนทน์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้ทำการพัฒนารถแข่งขึ้นมาใหม่ทั้งหมด และสามารถเข้าร่วมการแข่งขันในทุกรายการ และจบการแข่งขันด้วยคะแนนรวมในลำดับที่ 15 โดยเป็นหนึ่งใน 14 ทีมที่สามารถแข่งจบในทุกรายการ


 


ขอขอบคุณ สยามกลการ, Nissin, Siam Gimmick และผู้สนับสนุนทุกท่าน  ขอบคุณ TSAE ผู้จัดรายการนี้ และกรรมการทุกท่าน กิจกรรมนี้จะทำให้พวกเราได้มีวิศวกรเก่งๆเพิ่มขึ้นอีกจำนวนมาก ...แล้วพบกันใหม่คราวหน้า  

 


ผลการแข่งขัน

Static events

 

Dynamic events

รายการ: คะแนน/เต็ม  (ลำดับ) : หมายเหตุ   รายการ: คะแนน/เต็ม  (ลำดับ) : หมายเหตุ
Cost:  11/100 (17)   Acceleration: 3.6/75 (24)
Design: 88/150 (19)   Skid pad: 2.5/50 (18)
Presentation:  43/70 (23)   Autocross: 85/150 (12)
    Endurance: 79/300 (14)
    Fuel Economy: 34/100 (13)
     
    คะแนนรวม: 346/1000 (15)ประมวลภาพเหตุการณ์ (Coming soon. In the mean time, visit
https://www.facebook.com/TUFormel6)
 
  กว่าจะเป็นรถแข่ง
       
       
     
       
     
     
       
       
       

 วันแข่ง 14 - 16 พ.ย. 57

 
 
       
       
     
   


สมาชิกทีม TU Formel VI

ผู้จัดการทีม   นายโชคฑากุล เอี่ยมวิจารณ์
หัวหน้าทีม     นายพงศกร ชัยวัฒน์โยธิน

       
 โครงสร้าง นายพงศกร ชัยวัฒน์โยธิน
นายพงษ์นรินทร์ อยู่มา
 
 ระบบรองรับ นายวรดิส อยู่ดี
นายธีรวุฒิ เกตุเกษร
 
 บอดี้ นายปรินทร วณิชชยังกูร
นายพัชรพล ธรรมรุ่งโรจน์
นายกฤตกร ศิวเมธีกุล
นายสุมนตรี อัญชลิพงศ์
 
 ระบบบังคับเลี้ยว นายชนาธิป ชัยพูล
นายมรรคโกวิท เพิ่มภัทร
 
 เครื่องยนต์   นายโชคฑากุล เอี่ยมวิจารณ์
นายศราวิช เจริญรัมย์
 ระบบเบรค
 และคลัทช์
นายชนาธิป ชัยพูล
นายพงษ์นรินทร์ อยู่มา
 
 ระบบส่งกำลัง นายโชคฑากุล เอี่ยมวิจารณ์  ระบบไฟฟ้า ช่วยๆกันทำ
 หน่วยสปอนเซอร์ ช่วยๆกันทำ  ทีมนำเสนอ นายกฤตกร ศิวเมธีกุล
นายสุมนตรี อัญชลิพงศ์

 
 ทีมสนับสนุน นายพัชรพล ธรรมรุ่งโรจน์
นายปิยะพจน์ กรรณาริก
นายฐานพัฒน์ จิตพรไพศาล
 นักขับ นายชนาธิป ชัยพูล
นายปรินทร วณิชชยังกูร
นายวรดิส อยู่ดี
 

 
 อาจารย์ที่ปรึกษา
อ.ชัยพงศ์ ลิมปานนทน์
 
 ทีมช่าง                 
 อภินันท์ ชุ่มสูงเนิน / ไพโรจน์ ทับพุ่ม / นิธิวัฒน์ ตองอ่อน
 

 

             

[กลับไปหน้าแรก][อ่านข่าวทั้งหมด]

 

 Last update 01/11/2559

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เลขที่ 99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร 0-2564-3001 ถึง 9 ต่อ 3041, 3151 แฟกซ์ ต่อ 3049 อีเมล bnaowarat@engr.tu.ac.th เวปไซต์
http://me.engr.tu.ac.th