ผลงานจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. คว้าสองรางวัลจากงานแสดงสิ่งประดิษฐ์โลก ที่กรุงเจนีวา

ตามที่ผลงาน “Amphitrike พาหนะสะเทินน้ำสะเทินบก” และ “ระบบอบแห้งวัสดุการเกษตรชนิดไฮบริดฯ”     จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ ให้เป็นส่วนหนึ่งในผลงานสิ่งประดิษฐ์จากประเทศไทย เพื่อเข้าร่วมงานแสดงสิ่งประดิษฐ์โลกครั้งที่ 41 ที่กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (41st International Exhibition of Inventions of Geneva) ระหว่างวันที่ 10-14 เมษายน 2556 ปรากฏว่าผลงานทั้งสองสามารถคว้ารางวัล 1 เหรียญเงิน และ 1 เหรียญทองแดง ดังรายละเอียดต่อไปนี้

Amphitrike  พาหนะสะเทินน้ำสะเทินบก
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ในหมวดสิ่งประดิษฐ์เพื่อการกีฬาและสันทนาการ

Amphitrike เป็นพาหนะสะเทิ้นน้ำสะเทิ้นบกที่ออกแบบมาเพื่อรับมือน้ำท่วม โดยประกอบขึ้นจากจักรยาน 3 ล้อ ที่มีมอเตอร์ไฟฟ้าช่วยขับเคลื่อน และเรือคายัก ซึ่งเมื่อนำมารวมกัน ทำให้สามารถใช้เป็นพาหนะเดินทางในที่น้ำท่วมขังและบนพื้นแห้ง นอกจากนี้เมื่อผ่านพ้นวิกฤติน้ำท่วมเราสามารถแยกส่วน ออกเป็นจักรยาน 3 ล้อ และเรือคายักที่ใช้งานได้ตามปกติ
 
คณะผู้ประดิษฐ์ประกอบด้วย
1. นายชัยพร นันทกิจ นักศึกษาวิศวกรรมเครื่องกล ปี 4 ภาคปกติ
2. นางสาวฐิติภา สุวรรณชาศรี นักศึกษาวิศวกรรมเครื่องกล ปี 4 ภาคปกติ
3. นายนววิธ วิลาลัย นักศึกษาวิศวกรรมเครื่องกล ปี 4 ภาคภาษาอังกฤษ
4. นายกิตติ ประเสริฐวณิช นักศึกษาวิศวกรรมเครื่องกล ปี 4 ภาคภาษาอังกฤษ
5. นายธราธร แก้วปทุม นักศึกษาวิศวกรรมเครื่องกล ปี 3 ภาคปกติ
อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.บรรยงค์รุ่งเรืองด้วยบุญ และ รศ. ดร. ดุลยโชติ ชลศึกษ์
แบบจำลองสำหรับจัดแสดง สร้างโดย นายไพโรจน์ ทับพุ่ม

 
ระบบอบแห้งวัสดุการเกษตรชนิดไฮบริดร่วมระหว่าง ไมโครเวฟ ลมร้อน และระบบสายพานลำเลียงอย่างต่อเนื่องที่มีการป้อนคลื่นหลายตำแหน่ง
ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ในหมวดสิ่งประดิษฐ์ด้านพืชสวนและเกษตรกรรม

คณะผู้ประดิษฐ์ประกอบด้วย
1. ศ. ดร. ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช
2. อ. ดร. สมศักดิ์ วงศ์ประดับไชย
3. นายวิโรจน์ จินดารัตน์ 


Amphitrike


ระบบอบแห้งวัสดุการเกษตรชนิดไฮบริดฯ

     
41st International Exhibition of Inventions of Geneva

TG970 ลงที่ Zurich

ตัวแทนจาก Thammasat

Palexpo, Geneva

เข้าติดตั้งผลงาน


ทีมงานอยู่ประจำบูธ มีผู้สนใจเข้าชมงานคับคั่งทุกวัน
 

เลขาธิการ วช.เยี่ยมชมบูธ

เด็กๆชอบ Amphitrike

Mr.Decorvet ผู้ประดิษฐ์ Aquabike

ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ รับรางวัล

ต้นไม้ประจำกรุงเจนีวา

ธรรมศาสตร์ ได้มา 10 รางวัล

กลับมาถึงประเทศไทยวันที่ 17 เม.ย.
 

 
 

[กลับไปหน้าแรก][อ่านข่าวทั้งหมด]

 

 Last update 12/12/2557

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เลขที่ 99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร 0-2564-3001 ถึง 9 ต่อ 3041, 3151 แฟกซ์ 0-2564-3023 อีเมล bnaowarat@engr.tu.ac.th เวปไซต์
http://me.engr.tu.ac.th