นักศึกษาวิศวกรรมเครื่องกลคว้ารางวัลนักประดิษฐ์รุ่นใหม่ จากงาน
วันนักประดิษฐ์ 2-5 กพ. 2556 จัดโดยคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ

ตามที่คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้งานวันนักประดิษฐ์ ขึ้นในระหว่างวันที่ 2 - 5 กุมภาพันธ์ 2556 ที่อิมแพค เมืองทองธานี และมีการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ภายในงาน ปรากฏว่าผลงานจากภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลดังต่อไปนี้

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กลุ่มอุปกรณ์คนพิการ
รถเข็นคนพิการแบบปรับระดับสู่พื้นได้ (Lift Wheels)
สมาชิกทีม
ธีรพงศ์ สมุทรอัษฎงค์ นักศึกษาวิศวกรรมเครื่องกล
ศิรินทร์ทิพย์ งามธโนปจัย นักศึกษาวิศวกรรมเครื่องกล
สิทธิพงศ์ ขุนทอง นักศึกษาวิศวกรรมเครื่องกล
ณัฐพล เพียรเถาะ นักศึกษาวิศวกรรมเครื่องกล
สิทธิพล เหมสุริยา นักศึกษาวิศวกรรมเครื่องกล
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ผศ.ดร. บรรยงค์ รุ่งเรืองด้วยบุญ
ลักษณะสิ่งประดิษฐ์: เป็นรถเข็นคนพิการที่ออกแบบเป็นพิเศษ เพื่อให้สามารถปรับที่นั่งลงสู่พื้นได้ และปรับระดับให้สูงระดับเตียงนอนได้ เหมาะสำหรับคนพิการที่ต้องใช้ชีวิตที่พื้นและมีน้ำหนักมาก

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 กลุ่มอุปกรณ์คนพิการ
อุปกรณ์เคลื่อนย้ายผู้ป่วยเอนกประสงค์
สมาชิกทีม
นางสาว พัสตาภรณ์ เสือสา นักศึกษาวิศวกรรมเครื่องกล TEPE
นางสาว กรณพัฒน์ ยันต์โกเศศ นักศึกษาวิศวกรรมเครื่องกล TEPE
นางสาว ธัญยรัตน์ ลีลารัตน์ นักศึกษาวิศวกรรมเครื่องกล TEPE
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ผศ.ดร. บรรยงค์ รุ่งเรืองด้วยบุญ
ลักษณะสิ่งประดิษฐ์: เป็นอุปกรณ์ที่ออกแบบเป็นพิเศษ เพื่อเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากรถนั่งคนพิการ เข้าสู่รถยนต์ และสามารถถอดประกอบ ขนย้ายได้ง่าย โดยสามารถขนย้ายใส่ท้ายรถยนต์ได้ นอกจากนี้ สามารถใช้ภายในบ้านพักอาศัยได้ด้วย

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 กลุ่มภัยพิบัติ
พาหนะสะเทิ้นน้ำสะเทิ้นบก (Amphitike)
สามาชิกทีม
1. นายชัยพร นันทกิจ นักศึกษาวิศวกรรมเครื่องกล
2. นางสาวฐิติภา สุวรรณชาศรี นักศึกษาวิศวกรรมเครื่องกล
3. นายธราธร แก้วประทุม นักศึกษาวิศวกรรมเครื่องกล
4. นายนันทวุฒิ ตันติ นักศึกษาวิศวกรรมเครื่องกล
5. นายวัชสรรค์ โรจน์วรชวลิต นักศึกษาวิศวกรรมเครื่องกล
6. นายเชาว์วรรธน์ วงศ์สุวรรณ นักศึกษาวิศวกรรมเครื่องกล
7. นายพุทธิพงศ์ ภัททิยธนี นักศึกษาวิศวกรรมเครื่องกล
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ผศ.ดร. บรรยงค์ รุ่งเรืองด้วยบุญ และ รศ.ดร. ดุลยโชติ ชลศึกษ์
ลักษณะสิ่งประดิษฐ์: เป็นพาหนะที่สามารถใช้งานได้ทั้งบนน้ำและบนบก สามารถใช้งานได้ 3 แบบ คือ พาหนะสะเทิ้นน้ำสะเทิ้นบก รถสามล้อ และเรือคายัค

 

 Last update 04/30/2013

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เลขที่ 99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร 0-2564-3001 ถึง 9 ต่อ 3041, 3151 แฟกซ์ ต่อ 3049 อีเมล bnaowarat@engr.tu.ac.th เวปไซต์
http://me.engr.tu.ac.th