เวบ เครื่องกล มธ.

หน่วยงาน

ลิ้งค์ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มธทีม TU Formers
ชมรมเทคโนโลยียานยนต์

หน่วยวิจัย

English

ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง วันที่ประกาศ
  • ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.อิศเรศ ธุชกัลยา จากภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
    ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นครูดีเด่นแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2558
     
2 มิ.ย. 59
 
  • ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร. ชาวสวน กาญจโนมัย ศาสตราจารย์ท่านที่ 3 แห่งภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
27 พ.ค. 59
10 ก.พ. 59
21 ม.ค. 59
8 ธ.ค. 58
  ข่าวทั้งหมด >>


Last update 06/09/2559 

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เลขที่ 99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร 0-2564-3001 ถึง 9 ต่อ 3041, 3151 แฟกซ์ 0-2564-3023 อีเมล bnaowarat@engr.tu.ac.th เวปไซต์
http://me.engr.tu.ac.th